ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องประประกวดราคาจ้างโ๕รงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น คสล. จุดนายหาร คงกะเรียน บ.หนองหูลิง ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เขียนโดย Super User 576
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นบ้านนายคะนองเดช หมู่ที่ 12 เขียนโดย Super User 702
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนสถนน คสล.เดิม ม.15 เขียนโดย Super User 514
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 686
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว เขียนโดย Super User 624
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว (1).pdf เขียนโดย Super User 628
รายชื่อบริษัท-ห้างหุ้นส่วนจำกัด-ที่ได้รับประกาศและเอกสารสอบราคา.pdf เขียนโดย Super User 616
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง.pdf เขียนโดย Super User 614
รายงานประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว.pdf เขียนโดย Super User 629
รายงานขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา-ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 625