งานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 117
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 115
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 357
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 384
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 528
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 428
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 761
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 717
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 767
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 902