งานควบคุมภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

กฎบตรงบ65 0001กฎบตรงบ65 0002กฎบตรงบ65 0003กฎบตรงบ65 0004กฎบตรงบ65 0005กฎบตรงบ65 0006กฎบตรงบ65 0007

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

 

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 <

กฎบตรงบ65 0001กฎบตรงบ65 0002กฎบตรงบ65 0003กฎบตรงบ65 0004กฎบตรงบ65 0005กฎบตรงบ65 0006กฎบตรงบ65 0007