ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา อบต.หนองไฮ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศสภา อบต.หนองไฮ  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565

ประชมสภาสามญ66