ข่าวประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O35

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ปี 2565

 

-โครงการปรับภูมิทัศน์รักษาความสะอาด

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นายเวียงชัย  พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักส่วนตำบล มวลชนจิตอาสา ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล ประจำปี2565

45

 

 

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ   นำโดย  นายเวียงชัย  พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการแสดงสัญลักษณ์มือไขว้ เพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่น  
ทั้งนี้ นายเวียงชัย  พิมพ์วาปี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป
12
 
 

 ขอ 35 ไขวมอ บรรยาย

 

ปี2564

 

 

O35 กจกรรมแสดงเจตจำนง

 O351

O352

O353