ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉ.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 23
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 18
ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 288
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 488
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O11 เขียนโดย Super User 257
ประกาศ: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 330
ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Super User 345
ประกาศ:รายงานเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 เขียนโดย Super User 359
ประกาศ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 429
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 1160