ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 198
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 405
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O11 เขียนโดย Super User 12
ประกาศ: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 137
ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Super User 245
ประกาศ:รายงานเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 เขียนโดย Super User 280
ประกาศ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 356
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 878
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O11 เขียนโดย Super User 847
แผนดำเนินงานประจำปี 64-65 เขียนโดย Super User 941