ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศใชขอบญญตงบประมาณรายจายประจำ

ปกป 2566 0001