ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติฯ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2554

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2554