ข่าวสารในตำบล

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ บ้านโนนสะอาด

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1