ข่าวสารในตำบล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

2