ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านโคกลาด บ้านลาดทอง บ้านวังทอง บ้านโนนสวรรค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านโคกลาด บ้านลาดทอง บ้านวังทอง บ้านโนนสวรรค์

ขยะเปยก