ข่าวสารในตำบล

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 24 มกราคม 2566 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ

สภาเดก