ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านหนองหูลิง บ้านหนองไฮ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนผาสุข

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านหนองหูลิง บ้านหนองไฮ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนผาสุข
ขยะเปยก2