ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วตำบลหนองไฮ ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 100 % ณ บ้านวังทอง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วตำบลหนองไฮ ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 100 % ณ บ้านวังทองตดตามการดำเนนงานขยะเปยก