ข่าวสารในตำบล

เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ประชาคม 2566