ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกตรวจ นิเทศ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของ ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 6 ศูนย์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 20-26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกตรวจ นิเทศ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของ ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 6 ศูนย์

ตรวจศนย