ข่าวสารในตำบล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่บ้านธนาดร ตำบลบ้านจั่นอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่บ้านธนาดร
ตำบลบ้านจั่นอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปองกนเดกจมนำ1ปองกนเดกจมนำ2ปองกนเดกจมนำ3ปองกนเดกจมนำ4ปองกนเดกจมนำ5