ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“เยาวชนหนองไฮรุ่นใหม่ ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน็อค ล็อคอุบัติเหตุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“เยาวชนหนองไฮรุ่นใหม่ ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน็อค ล็อคอุบัติเหตุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขบขมวนย