ข่าวสารในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 8 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายบุญเกิด พลยาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.หนองไฮ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และคณะครู ในเขตตำบลหนองไฮ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกลาด เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด

กฬาตานยาเสพตด