ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 22
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านโคกลาด บ้านลาดทอง บ้านวังทอง บ้านโนนสวรรค์ เขียนโดย Super User 29
กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้และแนะนำวิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตนเองเบื้องต้น เขียนโดย Super User 37
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 107
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 184
วันที่ 15 กันยายน 2565 กองช่างได้ออกสำรวจทางสำหรับ ของบ อบจ./จังหวัด (เส้นทางวัดป่าทรงธรรม(รอยพระบาท) ไปบ้านห้วยเจริญ.. เขียนโดย Super User 121
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เขียนโดย Super User 89
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบของให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 172
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็มจมน้ำ ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ปลัดองค เขียนโดย Super User 79
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานใ เขียนโดย Super User 74