ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบต.หนองไฮจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย Super User 194
อบต.หนองไฮ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.อุดรธานี และ รพ.สต.หนองไฮ ดำเนินการออกตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ตามโครงการ “เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ” ณ บ้านโคกลาดและบ้านลาดทอง เขียนโดย Super User 199
อบต.หนองไฮ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.อุดรธานี และ รพ.สต.หนองไฮ ดำเนินการออกตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ตามโครงการ “เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ” ณ บ้านหนองไฮ - บ้านโนนสวรรค์ เขียนโดย Super User 216
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกตรวจ นิเทศ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของ ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 6 ศูนย์ เขียนโดย Super User 190
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าชหุงต้ม ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ เขียนโดย Super User 456
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่ ดูความเรียบร้อย ในการซ่อมแซม ถนนเส้น บ้านโนนผาสุข - บ้านหนองหูลิง เขียนโดย Super User 477
อบต.หนองไฮจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 281
เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 275
องค์การบริหารส่วตำบลหนองไฮ ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 100 % ณ บ้านวังทอง เขียนโดย Super User 241
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจประมาณการขยายเขตไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บ้านหัวคู , บ้านโสกน้ำขาว , บ้านดงทรายทอง , บ้านโคกลาด , บ้านลาดทอง เขียนโดย Super User 214