ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้แก้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 755
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 790
อบต.หนองไฮ จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย Super User 750
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เขียนโดย Super User 681
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม เขียนโดย Super User 717
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เขียนโดย Super User 669
อบต.หนองไฮ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล เขียนโดย Super User 706
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อลดขยะต้นทางในครัวเรือน และรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน เขียนโดย Super User 927
นายอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เขียนโดย Super User 683
การประชุมเพื่อหาแนวทางในดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 617