ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามเงินเด็กแรกเกิดที่ครบ 6 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 251
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้แนะนำ วิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น และการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนสะอาด- ผาสุข และโรงเรียนดงมะกรู เขียนโดย Super User 857
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านหนองหูลิง บ้านหนองไฮ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนผาสุข เขียนโดย Super User 227
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้แนะนำ วิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น และการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ให้กับเด็กนักเรียน เขียนโดย Super User 251
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 156
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับ รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียก บ้านโคกลาด บ้านลาดทอง บ้านวังทอง บ้านโนนสวรรค์ เขียนโดย Super User 208
กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้และแนะนำวิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตนเองเบื้องต้น เขียนโดย Super User 198
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 267
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 343
วันที่ 15 กันยายน 2565 กองช่างได้ออกสำรวจทางสำหรับ ของบ อบจ./จังหวัด (เส้นทางวัดป่าทรงธรรม(รอยพระบาท) ไปบ้านห้วยเจริญ.. เขียนโดย Super User 285