ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ลดขยะต้นทาง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนหนองไฮวิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 55 คน โดยมีนายเวียงชัย พ เขียนโดย Super User 101
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดอบรมโครงการถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,คณะผู เขียนโดย Super User 79
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , พร้อมคณะผู้บริหาร , นางสาวมณฑริยา นาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , นายประทิญญา ทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , หัวห เขียนโดย Super User 73
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 132
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ บ้านโนนสะอาด เขียนโดย Super User 124
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี พร้อมคณะได้ ออกสำรวจถนนที่ชำรุด (ห้วยริน) เขียนโดย Super User 131
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ใส่ชุดไทย หิ้วปิ่นโต ร่วมกิจกรรมทานข้าวเที่ยงร่วมกัน ทุกวันอังคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 418
อบต.หนองไฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้กักตัว ในเขตตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 388
อบต.หนองไฮ ออกปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในตำบลหนองไฮ ณบริเวณสองข้างทางถนนเส้นบ้านดงมะกรูด - บ้านห้วยสำราญ เขียนโดย Super User 845
คุณวินเซนต์ มันเดย์ คุณเอื้องฟ้า มันเดย์ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ ให้ ผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองหูลิง เขียนโดย Super User 375