ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เขียนโดย Super User 219
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบของให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 338
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็มจมน้ำ ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ปลัดองค เขียนโดย Super User 205
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานใ เขียนโดย Super User 197
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ลดขยะต้นทาง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนหนองไฮวิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 55 คน โดยมีนายเวียงชัย พ เขียนโดย Super User 262
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดอบรมโครงการถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,คณะผู เขียนโดย Super User 211
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , พร้อมคณะผู้บริหาร , นางสาวมณฑริยา นาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , นายประทิญญา ทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , หัวห เขียนโดย Super User 202
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 291
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ บ้านโนนสะอาด เขียนโดย Super User 288
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี พร้อมคณะได้ ออกสำรวจถนนที่ชำรุด (ห้วยริน) เขียนโดย Super User 305