ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกดับไฟ ที่บ้านหัวคู ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย Super User 362
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนน บ้านโคกลาด เขียนโดย Super User 487
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนหนองไฮวิทยา เขียนโดย Super User 380
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 เขียนโดย Super User 423
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 421
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไฮ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย Super User 486
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม แซม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 356
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย Super User 354
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค เขียนโดย Super User 435
โครงการ nonghai smart kids ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 396