แบนเนอร์อ อบต.2 800*500
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ปี 2567
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ปี 2567
20231122_เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยความความพิการด้วยแอปฯ-ทางรัฐ
eit ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ […]

Shadow

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายการไม่รับของขวัญและ […]

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรว […]

นายเวียงชัย พิมพ์วาปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 […]