๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
10 พฤษพาคม 2567 วันพืชมงคล

10 พฤษพาคม 2567 วันพืชมงคล

3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
29 เมษายน
แบนเนอร์อ อบต.2 800*500
เตือนทุจริต-เรยกรับเงิน-สอบ-อด
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Policy) ปี 2567
อบต.หนองไฮ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (no Gift Policy) ปี 2567
20231122_เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยความความพิการด้วยแอปฯ-ทางรัฐ
eit ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา!
ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

ประกาศ: กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้รางตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ […]

กีฬา
Shadow

ประกาศกำหนดใชแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ)

ประกาศกำหนดใชแบบฟอร์มหนัง […]

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบติหน้าที่ (no Gift Pokicy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายการไม่รับของขวัญและ […]

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับ รพ.สต.หนองไฮ และโรงเรียนหนองไฮวิทยา

วันที่ 21 มิถุนายน 2567นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกทองอุไร ณ บ้านห้วยสำราญ – ห้วยเจริญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๔ กรกฎาค […]